Jste zde

Přihlašte se a zdarma využijte vytvořené výukové materiály

Vážení pedagogové,

vítáme Vás na stránkách projektu "Podpora rozvoje kompetencí k podnikavosti a inovativnosti žáků ZŠ a víceletých gymnázií", realizovaného Ostravskou univerzitou v Ostravě.

Přihlašte se a zdarma využijte vytvořené výukové a metodické materiály, které můžete využít ve výuce k tématu podnikání (kompetence k podnikavosti).

Věříme, že Vám tyto materiály poslouží k usnadnění výuky.

Mnoho úspěchů přeje Tým autorů.

Ověření výukových a metodických materiálů

 


Pilotní ověření výukových a metodických materiálů v základní škole a ve víceletém gymnáziu.


Pilotní ověření se týká žáků ve věkové kohortě 11 – 12 let do 14 – 15, resp. ročníky 6., 7., 8., 9. v ZŠ a odpovídající ročníky ve víceletých gymnáziích.


Vzdělávací oblasti: člověk a svět práce


Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova.

Partner projektu

Základní škola Šafaříkova ve Valašském Meziříčí

http://www.zssafarikova.cz

Logo Základní školy Valašské Meziříčí

Aktivity projektu


  • vytvoření výukových materiálů pro pedagogy a žáky škol

  • proškoleni pedagogických pracovníků v oblasti výchovy k podnikavosti a inovativnosti

  • realizování projektových dnů podnikatelského vyučování ve školách

  • testování žáků v oblasti kompetencí k podnikavosti a inovativnosti 

Kromě podpory žáků základních škol a víceletých gymnázií zajišťuje projekt i podporu pedagogickým pracovníkům.

Informace o projektu

Podpora rozvoje kompetencí k podnikavosti a inovativnosti žáků základních škol, s registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/14.0139“ je řešen Ostravskou univerzitou v Ostravě v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost schválený MŠMT ČR.

Subscribe to Podpora rozvoje kompetencí k podnikavosti a inovativnosti žáků základních škol RSS